AMT yhdistää ammattilaiset

AMT ammattijulkaisut, -hakemistot, -oppaat
ja -tapahtumat yhdistävät ammattilaiset

Suomen AMT Oy:n liikeideana on tuottaa valituille toimialoille ja kohderyhmille suunnattuja laadukkaita ja kohdennettuja ammattijulkaisuja, - hakemistoja, -oppaita ja tapahtumia. Toiminta tapahtuu asiakaslähtöisesti, on kannattavaa ja tapahtuu verkostoitumalla järjestöjen ja organisaatioiden, asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Toiminnallaan AMT lisää asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kilpailukykyä tuottamalla informatiivisia, konkreettista lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluita.

AMT on avain parempaan bisnekseen!

AMT:n menestys nojaa yrityksen arvoihin. Toiminnan jatkuva kehittäminen, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden arvostus, tinkimätön rehellisyys ja avoimuus kaik e ssa toiminnassa sekä kustannustehokkuus kuuluvat yhtiön tapaan toimia. Korkea laatu, a siakaslähtöisyys ja aktiivinen tuotekehitys yhteistyössä alan keskeisten organisaatioiden kanssa on liiketoimintamme ydin.

 

Tästä AMT Hakemistot Oy:n internetsivustoon

   
Suomen AMT Oy | PL 395, 00811 Helsinki | info@suomenamt.fi